Antoni Winiarski - strona tytulowa - Antoni Winiarski's home page
.
Antoni Winiarski
Aktualnie pełnione funkcje.

Porozumienie Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce
Jeden z trzech przewodniczących

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Członek Zarządu

Rada Ruchów Katolickich Archidiecezji Katowickiej
Przewodniczący

NSZZ "Solidarność"
Członek Komisji Zakładowej Uniwersytetu Śląskiego
Wiceprzewodniczący Regionalnej Sekcji Nauki Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
Delegat na Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sekretariatu Nauki i Oświaty Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Sekretarz Zespołu w Uniwersytecie Śląskim ds. realizacji projektu "Śląska BIO-FARMA. Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki"
..Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: antoni.winiarski@us.edu.pl,
http://prac.us.edu.pl/~awini/index.html (astronomia, fizyka, minerały, polityka, przyroda).