ASTRONOMIA   * * *  * * *  ASTRONOMY
Fot. Antoni Winiarski
gwiazdaAntoni Winiarski - strona tytulowa - Antoni Winiarski's home page
.

 
 Niebo w fotografii Antoniego Winiarskiego * Sky photographed by Antoni Winiarski.
.
 1a. Kometa Hyakutake 1996 * Comet Hyakutake 1996 
 1b. Kometa Hale-Bopp 1997 * Comet Hale-Bopp 1997
 1c.New Kometa C/2020 F3 Neowise 2020 * Comet C/2020 F3 Neowise 2020
 2aa. Zaćmienie Słońca 20.05.1966 * Solar eclipse. May 20, 1966
 2a. Zaćmienie Słońca 1996 * Solar eclipse 1996
 2b. Zaćmienie Słońca 1999 * Solar eclipse 1999
 2c. Zaćmienie Słońca 2003 * Solar eclipse 2003
 2d. Zaćmienie Słońca 2008 * Solar eclipse 2008
 2e. Zaćmienie Słońca 2011 * Solar eclipse 2011
 2e1. Zaćmienie Słońca 2015 * Solar eclipse 2015
 2f. Plamy na Słońcu * Sun spots
 2g. Granulacje, plamy słoneczne, protuberancje, pochodnie słoneczne * Granules, sun spots, solar prominences, faculae.
 2h. New Plama słoneczna 2020 * Sunspot 2020
 3. Księżyc * The Moon
 3a. Zaćmienie Księżyca 7.09.2006 * Lunar eclipse 2006
 3b. Zaćmienie Księżyca. 15.06.2011 * Lunar eclipse. June 15, 2011
 3c. Całkowite półcieniowe zaćmienie Księżyca.16.09.2016 * Total penumbral lunar eclipse. September 16, 2016
 3d. Częściowe zaćmienie Księżyca. 7.08.2017 * Partial lunar eclipse. August 7, 2017
 3e. Całkowite zaćmienie Księżyca. 27.07.2018. Total lunar eclipse. Katowice, Poland. July 27, 2018
 3f. Całkowite zaćmienie Księżyca i Mars. 27.07.2018. Total lunar eclipse and Mars. Katowice, Poland. July 27, 2018
 3g.Częściowe zaćmienie Księżyca. 16/17.07.2019 * Partial lunar eclipse. July 16/17, 2019
 3h.Częściowe półcieniowe zaćmienie Księżyca 10.01.2020 * A partial penumbral lunar eclipse. January 10, 2020
 4. Księżyc, Wenus i Jowisz. 2012 * Moon, Venus and Jupiter. 2012
 4a. Księżyc, Aldebaran i Wenus 2015 * Moon, Aldebaran and Venus. 2015
 5. Merkury i Księżyc. 2009. * Mercury and the Moon. 2009
 5a. Przejście Merkurego na tle tarczy Słońca 9.05.2016. * Transit of Mercury on May 9, 2016 
 5b. Przejście Merkurego na tle tarczy Słońca 11.11.2019. * Transit of Mercury on November  11, 2019 
 6a. Przejście Wenus na tle tarczy Słońca 8.06.2004 * The Venus Transit on June 8, 2004
 7. Wenus 2004, 2009, 2012, 2013, 2020 * Venus 2004, 2009, 2012, 2013, 2020
 7b. Przejście Wenus na tle Plejad. 1-5.04.2020 * The transit of Venus aginst the Pleiades. April 1-5, 2020
 7c Wenus i Merkury* Venus and Mercury
 8. Merkury, Wenus i Saturn - zbliżenie 2005 * Mercury, Venus and Saturn - conjunction 2005
 9.  Mars 2014, 2018 * Mars 2014, 2018
 10. Jowisz i jego księżyce 2005, 2006, 2012, 2014 * Jupiter and its satellites 2005, 2016, 2012, 2014
 11.  Saturn 2011, 2012, 2014, 2018 * Saturn 2011, 2012, 2014, 2018
 11a. Uran * Uranus. 2013
 11b. Uran. II-III 2019 * Uranus. February-March 2019
 11k. Neptun. IX-X 2019 * Neptune. September-October 2019
 12. Krzyż Południa 2005 * Crux 2005
 12a. Plejady. * Pleiades. 2014
 13. Obłoki Magellana.2007 * The Large Magellanic Cloud and the Small Magellanic Cloud. 2007
 14. Mgławica Andromedy * Andromeda Galaxy. 2013
 15a. Albireo, beta Łabędzia. * Beta Cygni. 2017
 15b. Epsilon Lutni i Wega. * Epsilon Lyrae and Vega. 2017
 15c. Wielki Wóz * The Big Dipper
.
1a. Kometa Hyakutake - Comet Hyakutake.

Kometa Hyakutake
Osnabrueck, Niemcy  /Germany/. 26.03.1996. Zenit TTL. Fot. A.Winiarski.
***************************************************************************************
1b. Kometa Hale-Bopp - Comet Hale-Bopp.

Kometa Hale-Bopp
Skoczów, Poland. 1.04.1997. Zenit TTL. Fot. A.Winiarski.
.
Sw. Anna

Katowice - Janów, Poland. Kościół św. Anny
/St. Anna Catholic Church/.
8.04.1997. Zenit TTL. Fot. A.Winiarski.

Katowice

Katowice, Poland. 25.04.1997. 
Zenit TTL. Fot. A. Winiarski.

***************************************************************************************
1c. New Kometa C/2020 F3 Neowise 2020 * Comet C/2020 F3 Neowise 2020.
Fot. Antoni Winiarski * Photographed by Antoni Winiarski.
 

Nikon COLPIX P510, ZOOM 42x, ExposureTime - 4 seconds, FNumber - 5.90, ISOSpeedRatings - 400, FocalLength - 180.00 mm.

Zdjęcie komety C/2020 F3 Neowise, które zrobiłem 21 lipca w Katowicach o godz. 23.18. Niebo było rozświetlone łuną miejskich świateł z Katowic, więc zrobienie zdjęcia nie było łatwe.
Kometa nie była widoczna gołym okiem na tle jasnego nieba zanieczyszconego miejskimi światłami. Kometa przechodziła przez gwiazdozbiór Wielkiej Niedźwiedzicy. 
Dwie gwiazdy z prawej strony komety są 7,750 i 8,211 wielkości gwiazdowej, a więc niewidoczne gołym okiem.

* Photo of the comet C/2020 F3 Neowise, which I took on July 21 in Katowice at 23.18 CET. The sky was lit by the glow of the city lights from Katowice, so taking a photo was not easy.
The comet was not visible to the naked eye against the bright sky due to light pollution.
The comet was passing through the constellation Ursa Major.
The two stars on the right side of the comet are 7,750 and 8,211 magnitudes, so they are not visible to the naked eye.

Kometa C/2020 F3 Neowise 2020. Łyżbice, Zaolzie. 22.07.2020, godz. 23.07
Gwiazda powyżej komety jest  6,355 wielkości gwiazdowej, a gwiazda z lewej strony ma jasność 7,356 6,355 m.
*
Comet C/2020 F3 Neowise 2020. Łyżbice, Zaolzie. July 22, 2020, 23h07m
The star above the comet is 6,355 magnitudo and the star on the left side of the commet is 7,355 magnitudo.

Nikon COLPIX P510, ZOOM 42x, ExposureTime - 4 seconds, FNumber - 5.90, ISOSpeedRatings - 400, FocalLength - 180.00 mm.

.
***************************************************************************************
2aa. Zaćmienie Słońca 20.05.1966 godz. 14.48. * Solar eclipse. May 20, 1966 14h48m
.Fot. A.Winiarski.
Teleskop zwierciadlany o  średnicy 150 mm i ogniskowej 164 cm. Obraz zarejestrowany bezpośrednio na czarno-białej błonie fotograficznej.
Reflecting telescope. Diameter 150 mm, focal length 164 cm. Black-and-white photographic film was used.
***************************************************************************************
2a. Zaćmienie Słońca 12.10.1996 * Solar eclipse. October 12, 1996.

Os. Tysiaclecia
Katowice - Osiedle Tysiąclecia, Poland.  Zenit TTL, tele: f=110 mm. Fot. A.Winiarski.

Os. Tysiaclecia
Katowice - Osiedle Tysiąclecia, Poland. Zenit TTL + telescope f=560 mm. Fot. A.Winiarski.
***************************************************************************************
2b. Zaćmienie Słońca 11.08.1999 - Solar eclipse August 11, 1999. Marczyce woj. wrocławskie, Poland.
Zenit TTL, tele: f = 110 mm. Filter. Fot. Antoni Winiarski.
 

..................................................Maximum eclipse
***************************************************************************************
Zaćmienie Słońca . 31.05.2003. Katowice. Sun eclipse May 31, 2003. Katowice, Poland.
Zenit TTL, tele: f = 110 mm. Filter. Fot. Antoni Winiarski.
2c
 
 .
***************************************************************************************
2d. Zaćmienie Słońca  1.08.2008 - Solar eclipse August 1, 2008. Fot. Antoni Winiarski
a)...b)...c) 
d) ...e) 
a) i e) - zdjęcie z ekranu; b) i c) Minolta Z1, światło spolaryzowane; d) Minolta Z1, zoom 10x, skrzyżowane polaryzatory.
a) and e) - photo from a screen; b) and c) Minolta Z1, polarized light; d) Minolta Z1, zoom 10x, crossed polarizers.
***************************************************************************************
2e. Zaćmienie Słońca 1.04.2011 - Solar eclipse April 1, 2011. Olympus SP-590 UZ, 26x ZOOM, gray filter. Katowice, Poland. Fot. Antoni Winiarski

10h50m, 11h16m, 11h27m.
...

11h35m, 12h00m, 12h06m.
.

11h14m, 11h34m.
..
11h00m. Kształt słonecznych refleksów odzwierciedla kształt Słońca w czasie zaćmienia.
The shape of sun reflections corresponds to the visibile shape of the Sun.
***************************************************************************************
2e1 Zaćmienie Słońca 20.03.2015 * Chorzów, Polska * Solar eclipse March 20, 2015 * Chorzów, Poland *
Nikon Coolpix P510. 42x ZOOM. ISO 100. Filtr Al. Fot. Antoni Winiarski

..
9h52m42s                                                        10h43m00s
.
..
10h51m56s. Maksymalna faza. Maximum.      11h10m44s
.
..
11h36m38s                                                      12h00m48s
.
**************************************************************************************
2f. Plamy na Słońcu. Sun spots. Katowice. Fot. Antoni Winiarski.
 
. Telescope f=560 mm, diameter 50 mm. Katowice.  15.08.2004. Sun spots. August 15, 2004.  .Telescope f=560 mm, diameter 50 mm. Katowice.  19.08.2004. Sun spots. August 19, 2004. 
. Olympus SP-590 UZ, 26x ZOOM. Plama na Słońcu 4.01.2011 godz. 9:16. Sun spot. January 4, 2011. 9h 16m. . Olympus SP-590 UZ, 26x ZOOM. Plama na Słońcu 4.01.2011 godz. 9:16. Sun spot. January 4, 2011. 9h 16m.

Olympus SP-590 UZ, 26x ZOOM + digital ZOOM. Plamy na Słońcu 8.06.2012 godz. 9:03. Sun spots. June 8, 2012. 9h 03m.
Al filter.

Nikon Coolpix P510. 42x ZOOM. ISO 100. Plamy na Słońcu. 24.07.2012 godz. 15:05. Sun pots. July 24, 2012.15h05m.
1/400s; f = 5,9. Al filter.
.
Nikon Coolpix P510. 42x ZOOM. ISO 100. f=5,9. Plamy na Słońcu - obrót Słońca. Sun pots - sun rotation. Al filter.
.
17.07.2012. 18h48m. 1/125s.............................                     ...........18.07.2012. 18h20m. 1/640s

18.07.2012. 19h31m. 1/320s. 2x optical ZOOM.
.

16.01.2014. 13h18m. Plamy na Słońcu. Sun spots. Nikon Coolpix P510. 42x ZOOM.
***************************************************************************************
2g. Słońce. Granulacje, plamy słoneczne, protuberancje, pochodnie słoneczne (flary). Granules, sun spots, solar prominences, faculae.
Filtr H alpha. Teleskop: Lunt Solar System. Nikon Coolpix P510, ISO 100. Fot. A. Winiarski.

 

***************************************************************************************
2h. New Plama na Słońcu * Sunspot. Fot. A. Winiarski.
.
Plama na Słońcu. Region 2767. Katowice. 27.07.2020 godz 12.22.
Czarną plamę otacza szary półcień. Plama razem z półcieniem ma średnicę ok. 17000 km

*

Sunspot. Region 2767. Katowice. July 27 2020 12h22m CET.
The black spot is surrounded by a gray penumbra. The spot, together with the penumbra, has a diameter of about 17,000 km. 

COOLPIX P510, ZOOM 42x, Focal length 180,00 mm. ExposureTime - 1/2000 s. FNumber - 5.90. Aluminum filter. Filtr Al.

.
***************************************************************************************
3. Księżyc. Moon. Fot. A. Winiarski.


Księżyc. Z lewej strony: 13.04.2020 godz. 4.08. Z prawej strony 1.04.2020 godz. 21.01. Katowice.
Moon. Left side: April 13, 2020 4h08m. Right side: April 1, 2020 21h01m. Katowice, Poland.
..

Księżyc. Czerwiec 2003. Katowice. Moon. June 2003. Katowice. Poland. 

Księżyc. Prawa górna część Księżyca oświetlona jest światłem słonecznym odbitym od Ziemi. 4.02.2005. Acapulco. Meksyk. 
Moon. The right upper part of the moon is illuminated by the light of the sun reflected from Earth. February 4, 2005. Acapulco, Mexico.
.
Księżyc. Łyżbice, 29.07.2017. 21h30m54s
Gwiazda w lewym górnym rogu: HIP 67355, jasność 6,57m. Kształt terminatora odzwierciedla nierówności (kratery) na powierzchni Księżyca. Lewa strona Księżyca jest oświetlona światłem Ziemi.
Nicon, Coolpix P 510. 2s, ISO 100. F 5,90. Zoom 42x.
Moon. Łyzbice. July 29, 2017. 21h30m54s. 
The star in the left upper corner: HIP 67355, brightness 6,57 magnitude. The shape of the terminator reflects roughness (craters) on the surface of the Moon. The left side of the moon is illuminated by the light of the Earth.
Nicon, Coolpix P 510. 2s, ISO 100. F 5,90. Zoom 42x.
Telescope f=560 mm. Katowice. 
.
.
Krater Tycho o średnicy 84 km. Crater Tycho. 5.05.2004. 
.
U dołu z prawej krater Arzachel (z centralną górką) o średnicy 97 km. 27.05.2004.
.
W środku z prawej krater Arzachel (z centralną górką) o średnicy 97 km. Poniżej niego krater Alfons (129 km) i przylegający do niego od dołu krater Ptolemeusz (148 km). W prawo od nich, na granicy światła i cienia, Morze Chmur (Mare Nubium). 27.05.2004.

Morze Jasności (z lewej) i Morze Deszczów (z prawej). Góry: w środku zdjęcia Apeniny. Poniżej Kaukaz oddziela Morze Jasności od Morza Deszczów.  Alpy ograniczają Morze Deszczów od dołu. Krater Archimedes o średnicy 75 km otoczony wałem o wysokości 2600 m - największy krater na Morzu Deszczów. W lewo od niego 2 kratery: mniejszy Autolycus o średnicy 36 km i poniżej większy Aristillus o średnicy 56 km.
Mare Serenitatis (left) and Mare Imbrium (right). 
27.05.2004.
. Krater Tycho (w środku zdjęcia, z górką centralną).
Crater Tycho (in the middle, with a hill in the centrum). 29.05.2004.
.Morze Deszczów. Zatoka Tęczy (u dołu z prawej). Krater Kopernik o średnicy 97 km ( u góry). Mare Imbrium. Sinus Iridum. Crater Copernicus. 29.05.2004.
.
Krater Platon (w środku) i Zatoka Tęczy (z prawej u góry). Crater Plato (in the middle) and Sinus Iridum (upper, right). 29.05.2004.
.
Krater Platon. Crater Plato. 28.06.2004.
.Pełnia. U góry z lewej: Morze Przesileń. Duży krater z lewej strony przy teminatorze to Messala. Full Moon. Top-left: Mare Crisium. A big crater on left - Massala. 2.07.2004.
19.05.2006. Pełnia. Full Moon..Rychwałd. Minolta Z1..
.
Katowice. Olympus SP-590 UZ, 26x ZOOM. 29.06.2009.

Katowice. Olympus SP-590 UZ, 26x ZOOM. 30.06.2009.

Katowice. Olympus SP-590 UZ, 26x ZOOM. 7.08.2009
.
Wschód Księżyca widziany z samolotu lecącego nad Słowacją na wysokości 10 km. Spłaszczenie tarczy Księżyca wskutek zjawiska refrakcji atmosferycznej. 11.07.2006, godz. 21.23. Moonrise seen from a plain flying 10 km above Slovakia. Deformation of Moon shape because of atmospheric refraction. 21h23m July 11, 2006. Minolta Z1. 
Księżyc. Moon. Katowice. Olympus SP-590 UZ. 26x ZOOM optyczny i cyfrowy. 26 x Optical + digital zoom.
26.03.2012. 19h18m.
*
Księżyc. Moon. Katowice. Nikon Coolpix P510. 42x ZOOM.
27.07.2012 godz. 20.29. July 17, 2012 20h29m.

*

*
Księżyc. Moon. Katowice. Nikon Coolpix P510. 42x ZOOM.
30.07.2012 godz. 20.50. July 30, 2012 20h50m.

*
Księżyc. Moon. Katowice. Nikon Coolpix P510. 42x ZOOM.
18.05.2013 godz. 22.06. May 18, 2013 22h06m.

*

*

*
Księżyc. Moon. Katowice. Nikon Coolpix P510. 42x ZOOM.
20.05.2013 godz. 21.50. May 5, 2013 21h50m.

*
Księżyc. Moon. Katowice. Nikon Coolpix P510. 42x ZOOM.
6.01.2014 godz. 19.29. January 6, 2014 19h29m.

***************************************************************************************
3a. Zaćmienie Księżyca. Lunar eclipse. 7.09.2006. Fot. Antoni Winiarski
......Katowice. Rychwałd. Minolta Z1. Minolta Z1.
***************************************************************************************
3b.Całkowite zaćmienie Księżyca. 15.06.2011. Total Lunar eclipse. June 15, 2011. Katowice. Olympus SP-590 UZ, 26x ZOOM. Fot. Antoni Winiarski.
..
23h02m.................        ................      ...............23h06m..................      ..............        .................23h28m
..
23h47m..............              ..................................23h59m............              .....................................00h01m (16.06.2011)

***************************************************************************************
3c. Półcieniowe zaćmienie Księżyca. Katowice. 16 IX 2016. Total penumbral lunar eclipse. Katowice, Poland. September 16, 2016. Fot. Antoni Winiarski.
...
19h44m                                                                20h05m                                                               20h23m
...
20h40m                                                               20h52m                                                                21h22m
..
21h31m                                                               21h54m

***************************************************************************************
3d. Częściowe zaćmienie Księżyca. Katowice, 7.08.2017 * Partial lunar eclipse. Katowice, Poland. August 7, 2017. Fot. Antoni Winiarski.
.21h09m42s
Nikon COOLPIX P510, 1/60s, ISO 100, F 5.90. ZOOM 42x.
***************************************************************************************
3e. Całkowite zaćmienie Księżyca. 27.07.2018. Total lunar eclipse. Katowice, Poland. July 27, 2018.
Nikon Coolpix P510. 42x ZOOM. ISO 100, Przesłona (F Number) 5.90.
Fot. Antoni Winiarski.
 
Zdjęcia opublikowane w "Dzienniku Zachodnim":
 Tekst i jedno zdjęcie. Pozostałe zdjęcia - Zobacz Galerię

20h30m, ISO 400, 1,6 s 

21h39m, ISO 1600, 1 s

22h06m, ISO 1600, 1/2 s

22h17m, ISO 800, 1/6 s

23h00m, ISO 400, 0,77 s

23h23m, ISO 100, 1/250 s

3f. Całkowite zaćmienie Księżyca i Mars. 27.07.2018. Total lunar eclipse and Mars. Katowice, Poland. July 27, 2018.
27.07.2018 godz. 21.50. July 27,2018 21h50m
Nikon COOLPIX P510, 1s, ISO 800, F 5.60.
***************************************************************************************
3g. New Częściowe zaćmienie Księżyca. Katowice, 16/17.07.2019 * Partial lunar eclipse. Katowice, Poland. July 6/7, 2019. Nikon COOLPIX P510, ZOOM 42x. Fot. Antoni Winiarski.
.
..
17.07.2019. 00h02m                            17.07.2019. 00h14m                            17.07.2019. 00h47m
Zdjęcia opublikowano w "Dzienniku Zachodnim".
***************************************************************************************.
3h. Częściowe półcieniowe zaćmienie Księżyca 10.01.2020 *A partial penumbral lunar eclipse. January 10, 2020
A 10.01.2020 godz. 20:38; B 10.01.2020 godz. 21:21
A 10.01.2020 h 19:38 UTC; B 10.01.2020 h 20:21 UTC. Katowice, Poland.
.
.
.
***************************************************************************************
4. Wenus, Jowisz i Księżyc. Venus, Jupiter and Moon.
..
.
Wenus, Jowisz i Księżyc.                                   Wenus, dzeta Arietis (5,0m), Księżyc and delta Arietis (4,5m).
Venus, Jupiter and Moon.                                   Venus, dzeta Arietis (5,0m), Moon and delta Arietis (4,5m).
25.03.2012. 18h46m.                                         26.03.2012. 19h02m.
***************************************************************************************
4a. Księżyc, Aldebaran i Wenus. 21.04.2015. Moon, Aldebaran and Venus. April 21, 2015.
..
Nikon Coolpix P510. 42x ZOOM.
***************************************************************************************
5. Merkury i Księżyc. Mercury and the Moon. Katowice. Minolta Z1. Fot. A. Winiarski.
.19:34:52...19:35:32
26.04.2009. April 26, 2009.
Merkury: Faza 0,366, średnica 7,95''. Mercury: Phase 0,366. Diameter 7,95''.
.
***************************************************************************************
5a. Przejście Merkurego na tle tarczy Słońca 9.05.2016. Transit of Mercury on May 9, 2016. Katowice. Fot. A. Winiarski.
Średnica Merkurego 12,06". Odległość od Ziemi 83 mln km. The diameter of Mercury is 12,05". The distance to Mercury from Earth: 83 mln km.
Nikon COOLPIX 510. Filtr Al. Katowice.
Merkury - czarna kropka. Powyżej środka widoczna jest plama słoneczna (2542). Pogoda nie była dobra. Na zdjęciach widoczne są chmury.
The black point on the left site - Mercury. In the middle, a bit above the center of sun - a sunspot (2542). Weather was not good. One may see clouds in the photos.

.
Godz. 13.30. 13h30m. Zdjęcie opublikowano                                      Godz. 13.44 13h44m
w kwartralniku "Urania" nr 3/2016, str. 72.


Godz. 13.45 13h45m


Godz. 13.46 13h46m

.
Godz. 15.53 15h53m                                                                      Godz. 16.49 16h49m


Godz. 16.49 16h49m                                                                       Godz. 16.55 16h55m

***************************************************************************************
5b Przejście Merkurego na tle tarczy Słońca 11.11.2019. Transit of Mercury on November  11, 2019. Mysłowice. Fot. A. Winiarski.

..
dscn9675q.jpg                                                                                                    dscn9704p.jpg

...
 dscn9735p-cb.jpg                                                                                            dscn9704p-wycinekm.jpg

Zdjęcia zrobiłem w Mysłowicach aparatem fotograficznym Nikon Coolpix P510, ZOOM 42x, z filtrem aluminiowym ND 5,0 (zdjęcia 9675 i 9704 i złożenie 10 zdjęć) oraz filtrem czerwonym (zdjęcie 9735).
Merkury-kontakt2.jpg 11.11.2019, 10 zdjęć wykonanych od 13h37m11s do 13h39m47s.
dscn9675q.jpg 11.11.2019 godz.13 37m 30s. Merkury pojawia się na tarczy Słońca
dscn9704p.jpg 11.11.2019 godz.14 02m 38s. Merkury na tle tarczy Słońca
dscn9735p-cb.jpg 11.11.2019 godz.15 03m 30s. Filtr czerwony, po konwersji zdjęcia na czarno-białe.
dscn9704p-wycinekm.jpg 11.11.2019 godz.14 02m 38s. Wycinek zdjęcia dscn9704p.jpg
Jako filtr czerwony użyłem fragmentu starej dyskietki cb boeder 5,25".

***************************************************************************************

6a. Przejście Wenus przed tarczš Słońca 8.06.2004. The Venus Transit on June 8, 2004. Katowice. Fot. A. Winiarski.

.
Telescope f=560 mm, diameter 50 mm.
.
..
Field-glass f = 120 mm, diameter 30 mm.
.
***************************************************************************************
7. Wenus. Venus. Fot. A. Winiarski.
Wenus 2004. Venus 2004. Telescope f=560 mm, diameter 50 mm. Katowice.

16.08.2004. Faza 0.493. Średnica 24.0".
August 16, 2004. Phase 0.493. Diameter 24.0".
Wenus 2009. Venus 2009.
Minolta Z1. Katowice.

18.03.2009. 17h45m46s. Faza 0,040. Średnica 57".
March 18, 2009. 17h45m46s. Phase 0.040. Diameter 57".
Wenus 2009. Venus 2009.
Minolta Z1. Katowice.

18.03.2009. 18h06m24s. Faza 0,040. Średnica 57".
March 18, 2009. 18h06m24s. Phase 0.040. Diameter 57".
..
Wenus 2012. Venus 2012.
...........................Olympus SP-590 UZ, ZOOM optyczny 26x i cyfrowy 5x. 26x optical and 5x digital zoom.
.........Czarno-białe. Grayscale.
Katowice. 26.03.2012. 19h19m44s..........Łyżbice. 28.04.2012. 21h12m54s. April 28, 2012. 21h12m54s.
Faza 0,514. Średnica 23,39"....................Faza 0,288. Średnica 36,19". Phase 0,288. Diameter 36,19".
March 16, 2012. 19h19m44s...................Czas ekspozycji: 1/160s, Przesłona 5.00. Exposure time 1/160, F Number 5.00.
Phase 0,514. Diameter 23,39".................Czułość 64. Ostrość ustawiona ręcznie. ISO Speeds Rating 64. Exposure Mode Manual.

*****************
Quartu Sant'Elena, Sardynia, Włochy. Sardinia, Italy.              Katowice, Poland
Nikon Coolpix P510. 42x ZOOM.                                            Nikon Coolpix P510. 42x ZOOM.
17.09.2013 godz. 19.34.September 17, 2013 19h34m.         24.12.2013 godz. 17.06. December 24, 2013 17h06m.
Faza 0,680. Średnica 16,62''. Phase 0,680. Diameter 16,62''.  Faza 0,098. Średnica 54,45''. Phase 0,098. Diameter 54,45''.
.

.
***************************************************************************************
7b Przejście Wenus na tle Plejad 1-5.04.2020. The transit of Venus aginst the Pleiades. April 1-5, 2020.
Nikon Coolpix P510.
...
.

Najsłabsze widoczne gwiazdy są 9 wielkości gwiazowej. 4.04.2020 godz. 20.43. Nikon COOLPIX P510. ISO 1600. ZOOM 42x. Przesłona 5.90.
The finest visible stars are 9 magnitude. April 4, 2020 20h 43m. Nikon COOLPIX P510. ISO 1600. ZOOM 42x. F Number 5.90.
.
***************************************************************************************
7c. Wenus i Merkury. Venus and Mercury. 21/05/2020. Nikon Coolpix P510. Fot. A. Winiarski.
21 maja 2020  r. Wenus była widoczna nad zachodnim horyzontem od godz. 20.45, a Merkury, poniżej Wenus, od godz. 21.00. Odległość na niebie Merkurego od Wenus była 1,5o, czyli 3 średnice tarczy Księżyca.
Wenus świeciła bardzo jasno -4,2 wielkości gwiazdowej, a Merkury -0,5 wielkości gwiazdowej. Wenus była w odległości 47 mln km od Ziemi, a Merkury 164 mln km.
Widzialna średnica Wenus jest większa niż Merkurego i wynosi 53 sekundy kątowe. Średnica Merkurego na niebie jest 9 razy mniejsza niż średnica Wenus.
May 21, 2020. Venus was visible above the western horizon from 20.45, and Mercury, below Venus, from 21.00. The distance in the sky of Mercury from Venus was 1.5o, or 3 diameters of the Moon.
Venus shone very brightly -4.2m, and Mercury -0.5m, like the brightest stars in the sky. Venus was 47 million km far away from Earth, and Mercury 164 million km.
The visible diameter of Venus is larger than Mercury and it is 53 arc second. The diameter of Mercury in the sky is 9 times smaller than the diameter of Venus.

.
Godz. 21.33. 21h23m.                                                                              Godz. 22.02. W lewym górnym rogu jest krótki ślad satelity.
                                                                                                                  22h02m.A short trace of a satellite is visible in upper left corner.
.
Wenus: średnica 53,19 sekund kątowych, faza 0,058.                                Godz. 22.08. 22h08m.
Merkury: średnica 6,12 sekund kątowych, faza 0,699.
Venus: angular diameter 53,1arc seconds, phase 0,058.
Mercury: angular diameter 6,12arc seconds, faza 0,699.
.
***************************************************************************************
8. Zbliżenie Merkurego, Wenus i Saturna. 27.06.2005 godz. 22.18.
Conjunction of Mercury, Venus and Saturn. 22h18m June 27, 2005.
.Minolta Z1. Fot. A. Winiarski.
.
Zbliżenie Merkurego i Wenus. 27.06.2005 godz. 22.41.
Conjunction of Mercury and Venus. 22h41m June 27, 2005.
.Minolta Z1. Fot. A. Winiarski.
***************************************************************************************
9. Mars.
.Nikon Coolpix P510. ISO 400. 1/200s. Przesłona (F Number) 5.90.
Katowice-Janów. 20.03.2014 godz. 23.17. Średnica 13,77''.
Katowice-Janów. March 20, 2014 23h17m. Diameter 13,77''

Nikon Coolpix P510. ISO 100. 1/60s. Przesłona (F Number) 5.90.
Katowice-Janów. 30.07.2018 godz. 23.22. Średnica 24,31''.
Katowice-Janów. July 30, 2018 23h22m. Diameter 24,31''

***************************************************************************************
10. Jowisz i jego księżyce. 28.06.2005 godz. 00.05; 28.06.2005 godz. 23.42; 1.07.2005 godz. 23.28; 5.07.2005 godz. 23.46; 8.07.2005 godz. 22.56.
Jupiter and its satellites. 0h05m June 28, 2005. 23h42m June 28, 2005. 23h28m July 1,2005. 23h46m July 5, 2005. 22h56m July 8, 2005.
Minolta Z1. Fot. A. Winiarski.
...
19.05.2006, godz. 23.02. 23h02m May 19, 2006. Minolta Z1. Fot. A. Winiarski.
.
Katowice. Olympus SP-590 UZ, 26x ZOOM. Fot. A. Winiarski.

7.08.2009, 1h16m40s. August 7, 2009
7.08.2009, 1h29m58s. August 7, 2009. Zoom optyczny + cyfrowy. Optical + digital zoom. 
Średnica równikowa 38,98''. Equatorial diameter 38,98''.
Widoczne sš pasy chmur.Jupiter's stripes are visible.
.
..Katowice. Olympus SP-590 UZ, 26x ZOOM. ZOOM optyczny i cyfrowy. Optical + digital zoom. 26.03.2012. 19h39m22s. March 26, 2012. 19h39m22s.
 
Katowice, Poland. 
Nikon Coolpix P510. 42x ZOOM. 
ISO 100. Przesłona (F Number) 5.90 
Fot. A. Winiarski.
1/2s
5.02.2014 godz. 20.17. February 5, 2014 20h17m 
1/125s
5.02.2014 godz. 20.26. February 5, 2014 20h26m.
Średnica równikowa 45,07''. Equatorial diameter 45,07''.

***************************************************************************************
11. Saturn. Fot. A. Winiarski.
.Katowice. Olympus SP-590 UZ, 26x ZOOM. 30.05.2011. 23h09m. Średnica równikowa 18,26''. Equatorial diameter 18,26''.
..Małe Ciche. Nikon Coolpix P510. 42x ZOOM. f=5,9; 1/5s. 18.07.2012. 22h08m. Średnica równikowa 16,96''. Equatorial diameter 16,96''.
Nikon Coolpix P510. 42x ZOOM. ISO 100, 1/10s. Przesłona (F Number) 5.90.
Quartu Sant'Elena, Sardynia, Włochy. Sardinia, Italy.
17.09.2013 godz. 19.31. September 17, 2013 19h31m.
Średnica równikowa 15,67''. Equatorial diameter 16,67''.

Nikon Coolpix P510. 42x ZOOM. ISO 100, 1/10s. Przesłona (F Number) 5.90.
Katowice-Janów. 28.07.2018 godz. 23.19. Średnica 18,00''.
Katowice-Janów. July 28, 2018 23h19m. Diameter 18,00''.

***************************************************************************************
11a. Uran. Uranos. Fot. A. Winiarski.
Nikon Coolpix P510. ISO 400. 4s. Przesłona (F Number) 3.00.
Łyżbice.11.08.2013, godz. 2.11. Uran (5.8m) w gwiazdozbiorze Ryb (Pisces). Średnic 3,61''. Widać gwiazdę delta Piscium (4.44m)
Łyżbice. August 11, 2013. 2h11m. Uranus (5.8m) in Pisces constelation. Diameter 3.61''. Delta Piscium (4.44m) is visible.
.
11b. Uran. Uranos. Katowice. Katowice, Poland. Fot. A. Winiarski.

.
Negatyw:

.

.
***************************************************************************************
11k. Neptun. Neptune. Fot. A. Winiarski.

.
Negatyw:

***************************************************************************************
12. Gwiazdozbiór Krzyż Południa. 4.02.2005.
Crux. Acapulco. Mexico. February 2, 2005.
.Minolta Z1. Fot. A. Winiarski.
***************************************************************************************
12a. New Plejady. Pleiades. Fot. A. Winiarski.
.
Nikon Coolpix P510. ISO 400. 4s. ...................................Nikon Coolpix P510. ISO 400. 4s.
Przesłona (F Number) 4.10................................................Przesłona (F Number) 5.10
Łyżbice. 11.08.2013 godz. 2.00.........................................Katowice. 12.04.2020 godz. 20.41.
Łyżbice. August 11, 2013. 2h 00m.....................................Katowice. April 12, 2020.20h 41m.
 
 
 

***************************************************************************************
13. Obłoki Magellana. W lewym dolnym rogu - Wielki Obłok Magellana, a w prawym górnym rogu Mały Obłok Magellana. 20.07.2007. Peruibe, Brazylia.
The Large Magellanic Cloud (left down corner) and the Small Magellanic Cloud (right upper corner). July 20, 2007. Peruibe, Brazil.
.Minolta Z1. Fot. A. Winiarski.
***************************************************************************************
14. Mgławica Andromedy. Andromeda Galaxy..Fot. A. Winiarski.
 
a) b)
c) a) Calvi. Korsyka. 9.09.2013 godz. 22.40.
Nikon Coolpix P510. ISO 400. 4s. Przesłona 3.00.
b) Calvi. Korsyka. 9.09.2013 godz. 22.54.
Nikon Coolpix P510. ISO 400. 4s. Przesłona 4.10.
c) Łyżbice. 11.08.2013 godz. 2.06. 
Nikon Coolpix P510. ISO 400. 4s. Przesłona 3.90.

a) Calvi. Corse. September 9, 2013 22h40m.
Nikon Coolpix P510. ISO 400. 4s. FNumber 3.00.
b) Calvi. Corse. September 9, 2013 22h54m.
Nikon Coolpix P510. ISO 400. 4s. F Number 4.10.
c) Łyżbice. August 11, 2013. 2h06m.
Nikon Coolpix P510. ISO 400. 4s. F Number 3.90.

 d)
Kokoszyce. 27.09.2014. godz. 22.45. Nikon Coolpix P510. ISO 400. 4s. Przesłona 3.50.
Kokoszyce. September 29, 2014. 22h45m. Nikon Coolpix P510. ISO 400. 4s. F Number 3.50.

e)
Małe Ciche. 20.07.2017. 00h28m18s. Małe Ciche by Zakopane. July 20, 2017. 00h28m18s.
Nikon COOLPIX P510, 4s, ISO 400, F 4,70.
***************************************************************************************
15a. Albireo, beta Łabędzia. Gwiazda podwójna. Albireo, Beta Cygni. Double star.

Małe Ciche. 19.07.2017. 23h18m22s. Male Ciche by Zakopane. July 19, 2017. 23h18m22s.
Nikon COOLPIX P510, 1s, ISO 400, F 5,90. ZOOM 42x. Fot. A. Winiarski.
***************************************************************************************
15b. Epsilon 1,2 Lutni i Wega. Epsilon 1,2 Lyrae and Vega.
.
Małe Ciche. 19.07.2017. 23h26m10s.Male Ciche by Zakopane. July 19, 2017. 23h26m10s.
Nikon COOLPIX P510, 4s, ISO 400, F 3,90. Fot. A. Winiarski.
***************************************************************************************
15c
Wielki Wóz. Małe Ciche. 18.07.2017. 23h07m40s.
The Big Dipper (Plough). Małe Ciche by Zakopane. July 18, 2017. 23h07m40s.
Nikon COOLPIX P510, 4s, ISO 400, F 3,60. Fot. A. Winiarski.
 
Poczatek strony /Beginning of this page/
LINKS:  NASA *** Pic du Midi - France ***
Meteoryty, tektyty: http://prac.us.edu.pl/~awini/meteor.html


Strona założona 31.12.1997. Ostatnia modyfikacja: 28.07.2020. Last update: July 28, 2020.

Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: antoni.winiarski@us.edu.pl
http://prac.us.edu.pl/~awini/index.html (astronomia, fizyka, minerały, polityka, przyroda).