ASTRONOMIA   * * *  * * *  ASTRONOMY
Fot. Antoni Winiarski
gwiazdaAntoni Winiarski - strona tytulowa - Antoni Winiarski's home page
.

 
 Niebo w fotografii Antoniego Winiarskiego * Sky photographed by Antoni Winiarski.
.
 1a. Kometa Hyakutake 1996 * Comet Hyakutake 1996 
 1b. Kometa Hale-Bopp 1997 * Comet Hale-Bopp 1997
 2aa. Zaćmienie Słońca 20.05.1966 * Solar eclipse. May 20, 1966
 2a. Zaćmienie Słońca 1996 * Solar eclipse 1996
 2b. Zaćmienie Słońca 1999 * Solar eclipse 1999
 2c. Zaćmienie Słońca 2003 * Solar eclipse 2003
 2d. Zaćmienie Słońca 2008 * Solar eclipse 2008
 2e. Zaćmienie Słońca 2011 * Solar eclipse 2011
 2e1. Zaćmienie Słońca 2015 * Solar eclipse 2015
 2f. Plamy na Słońcu * Sun spots
 2g. Granulacje, plamy słoneczne, protuberancje, pochodnie słoneczne * Granules, sun spots, solar prominences, faculae.
 3. Księżyc * The Moon
 3a. Zaćmienie Księżyca 7.09.2006 * Lunar eclipse 2006
 3b. Zaćmienie Księżyca. 15.06.2011 * Lunar eclipse. June 15, 2011
 3c. Całkowite półcieniowe zaćmienie Księżyca.16.09.2016 * Total penumbral lunar eclipse. September 16, 2016
 3d. Czę¶ciowe zaćmienie Księżyca. 7.08.2017 * Partial lunar eclipse. August 7, 2017
 3e. NewCałkowite zaćmienie Księżyca. 27.07.2018. Total lunar eclipse. Katowice, Poland. July 27, 2018
 3f. NewCałkowite zaćmienie Księżyca i Mars. 27.07.2018. Total lunar eclipse and Mars. Katowice, Poland. July 27, 2018
 4. Księżyc, Wenus i Jowisz. 2012 * Moon, Venus and Jupiter. 2012
 4a. Księżyc, Aldebaran i Wenus 2015 * Moon, Aldebaran and Venus. 2015
 5. Merkury i Księżyc. 2009. * Mercury and the Moon. 2009
 5a. Przej¶cie Merkurego na tle tarczy Słońca 9.05.2016. * Transit of Mercury. May 9, 2016 
 6a. Przej¶cie Wenus na tle tarczy Słońca 8.06.2004 * The Venus Transit June 8, 2004
 7. Wenus 2004, 2009, 2012, 2014 * Venus 2004, 2009, 2012, 2014
 8. Merkury, Wenus i Saturn - zbliżenie 2005 * Mercury, Venus and Saturn - conjunction 2005
 9. New Mars 2014, 2018 * Mars 2014, 2018
 10. Jowisz i jego księżyce 2005, 2006, 2012, 2014 * Jupiter and its satellites 2005, 2016, 2012, 2014
 11. New Saturn 2011, 2012, 2014, 2018 * Saturn 2011, 2012, 2014, 2018
 11a. Uran * Uranus. 2013
 12. Krzyż Południa 2005 * Crux 2005
 12a. Plejady. * Pleiades. 2014
 13. Obłoki Magellana.2007 * The Large Magellanic Cloud and the Small Magellanic Cloud. 2007
 14. Mgławica Andromedy * Andromeda Galaxy. 2013
 15a Albireo, beta Łabędzia. * Beta Cygni. 2017
 15b Epsilon Lutni i Wega. * Epsilon Lyrae and Vega. 2017
 15c Wielki Wóz * The Big Dipper
.
1a. Kometa Hyakutake - Comet Hyakutake.

Kometa Hyakutake
Osnabrueck, Niemcy  /Germany/. 26.03.1996. Zenit TTL. Fot. A.Winiarski.
***************************************************************************************
1b. Kometa Hale-Bopp - Comet Hale-Bopp.

Kometa Hale-Bopp
Skoczów, Poland. 1.04.1997. Zenit TTL. Fot. A.Winiarski.
.
Sw. Anna

Katowice - Janów, Poland. Ko¶ciół ¶w. Anny
/St. Anna Catholic Church/.
8.04.1997. Zenit TTL. Fot. A.Winiarski.

Katowice

Katowice, Poland. 25.04.1997. 
Zenit TTL. Fot. A. Winiarski.

***************************************************************************************
2aa.Zaćmienie Słońca 20.05.1966 godz. 14.48. *Solar eclipse. May 20, 1966 14h48m
.Fot. A.Winiarski.
Teleskop zwierciadlany o  ¶rednicy 150 mm i ogniskowej 164 cm. Obraz zarejestrowany bezpo¶rednio na czarno-białej błonie fotograficznej.
Reflecting telescope. Diameter 150 mm, focal length 164 cm. Black-and-white photographic film was used.
***************************************************************************************
2a. Zaćmienie Słońca 12.10.1996 * Solar eclipse. October 12, 1996.

Os. Tysiaclecia
Katowice - Osiedle Tysiąclecia, Poland.  Zenit TTL, tele: f=110 mm. Fot. A.Winiarski.

Os. Tysiaclecia
Katowice - Osiedle Tysiąclecia, Poland. Zenit TTL + telescope f=560 mm. Fot. A.Winiarski.
***************************************************************************************
2b. Zaćmienie Słońca 11.08.1999 - Solar eclipse August 11, 1999. Marczyce woj. wrocławskie, Poland.
Zenit TTL, tele: f = 110 mm. Filter. Fot. Antoni Winiarski.
 

..................................................Maximum eclipse
***************************************************************************************
Zaćmienie Słońca . 31.05.2003. Katowice. Sun eclipse May 31, 2003. Katowice, Poland.
Zenit TTL, tele: f = 110 mm. Filter. Fot. Antoni Winiarski.
2c
 
 .
***************************************************************************************
2d.Zaćmienie Słońca  1.08.2008 - Solar eclipse August 1, 2008. Fot. Antoni Winiarski
a)...b)...c) 
d) ...e) 
a) i e) - zdjęcie z ekranu; b) i c) Minolta Z1, ¶wiatło spolaryzowane; d) Minolta Z1, zoom 10x, skrzyżowane polaryzatory.
a) and e) - photo from a screen; b) and c) Minolta Z1, polarized light; d) Minolta Z1, zoom 10x, crossed polarizers.
***************************************************************************************
2e. Zaćmienie Słońca 1.04.2011 - Solar eclipse April 1, 2011. Olympus SP-590 UZ, 26x ZOOM, gray filter. Katowice, Poland. Fot. Antoni Winiarski

10h50m, 11h.16m, 11h.27m.
...

11h35m, 12h00m, 12h06m.
.

11h14m, 11h34m.
..
11h00m. Kształt słonecznych refleksów odzwierciedla kształt Słońca w czasie zaćmienia.
The shape of sun reflections corresponds to the visibile shape of the Sun.
***************************************************************************************
2e1 Zaćmienie Słońca 20.03.2015 * Chorzów, Polska * Solar eclipse March 20, 2015 * Chorzów, Poland *
Nikon Coolpix P510. 42x ZOOM. ISO 100. Filtr Al. Fot. Antoni Winiarski

..
9h52m42s                                                        10h43m00s
.
..
10h51m56s. Maksymalna faza. Maximum.      11h10m44s
.
..
11h36m38s                                                      12h00m48s
.
**************************************************************************************
2f. Plamy na Słońcu. Sun spots. Katowice. Fot. Antoni Winiarski.
 
. Telescope f=560 mm, diameter 50 mm. Katowice.  15.08.2004. Sun spots. August 15, 2004.  .Telescope f=560 mm, diameter 50 mm. Katowice.  19.08.2004. Sun spots. August 19, 2004. 
. Olympus SP-590 UZ, 26x ZOOM. Plama na Słońcu 4.01.2011 godz. 9:16. Sun spot. January 4, 2011. 9h 16m. . Olympus SP-590 UZ, 26x ZOOM. Plama na Słońcu 4.01.2011 godz. 9:16. Sun spot. January 4, 2011. 9h 16m.

Olympus SP-590 UZ, 26x ZOOM + digital ZOOM. Plamy na Słońcu 8.06.2012 godz. 9:03. Sun spots. June 8, 2012. 9h 03m.
Al filter.

Nikon Coolpix P510. 42x ZOOM. ISO 100. Plamy na Słońcu. 24.07.2012 godz. 15:05. Sun pots. July 24, 2012.15h05m.
1/400s; f = 5,9. Al filter.
.
Nikon Coolpix P510. 42x ZOOM. ISO 100. f=5,9. Plamy na Słońcu - obrót Słońca. Sun pots - sun rotation. Al filter.
.
17.07.2012. 18h48m. 1/125s.............................                     ...........18.07.2012. 18h20m. 1/640s

18.07.2012. 19h31m. 1/320s. 2x optical ZOOM.
.

16.01.2014. 13h18m. Plamy na Słońcu. Sun spots. Nikon Coolpix P510. 42x ZOOM.
***************************************************************************************
2g. Słońce. Granulacje, plamy słoneczne, protuberancje, pochodnie słoneczne (flary). Granules, sun spots, solar prominences, faculae.
Filtr H alpha. Teleskop: Lunt Solar System. Nikon Coolpix P510, ISO 100. Fot. A. Winiarski.

***************************************************************************************
3. Księżyc. Moon. Fot. A. Winiarski.
.

Księżyc. Czerwiec 2003. Katowice. Moon. June 2003. Katowice. Poland. 

Księżyc. 4.02.2005. Acapulco. Meksyk. Moon. February 4, 2005. Acapulco, Mexico.
.
 NEW.Księżyc. Łyżbice, 29.07.2017. 21h30m54s
Gwiazda w lewym górnym rogu: HIP 67355, jasno¶ć 6,57m.
Minolta, Coolpix. 2s, ISO 100. F 5,90. Zoom 42x.
Moon. Lyzbice. July 29, 2017. 21h30m54s. 
The star in the left upper corner: HIP 67355, brightness 6,57 magnitude.
Telescope f=560 mm. Katowice. 
.
.
Krater Tycho o ¶rednicy 84 km. Crater Tycho. 5.05.2004. 
.
U dołu z prawej krater Arzachel (z centralną górką) o ¶rednicy 97 km. 27.05.2004.
.W ¶rodku z prawej krater Arzachel (z centralną g órką) o ¶rednicy 97 km. Poniżej niego krater Alfons (129 km) i przylegający do niego od dołu krater Ptolemeusz (148 km). W prawo od nich, na granicy ¶wiatła i cienia, Morze Chmur (Mare Nubium). 27.05.2004. . Morze Jasno¶ci (z lewej) i Morze Deszczów (z prawej). Góry: w ¶rodku zdjęcia Apeniny. Poniżej Kaukaz oddziela Morze Jasno¶ci od Morza Deszczów.  Alpy ograniczają Morze Deszczów od dołu. Krater Archimedes o ¶rednicy 75 km otoczony wałem o wysoko¶ci 2600 m - największy krater na Morzu Deszczów. W lewo od niego 2 kratery: mniejszy Autolycus o ¶rednicy 36 km i poniżej większy Aristillus o ¶rednicy 56 km.
Mare Serenitatis (left) and Mare Imbrium (right). 27.05.2004.
. Krater Tycho (w ¶rodku zdjęcia, z górką centralną).
Crater Tycho (in the middle). 29.05.2004.
.Morze Deszczów. Zatoka Tęczy (u dołu z prawej). Krater Kopernik o ¶rednicy 97 km ( u góry). Mare Imbrium. Sinus Iridum. Crater Copernicus. 29.05.2004.
.Krater Platon (w ¶rodku) i Zatoka Tęczy (z prawej u góry). Crater Plato (in the middle) and Sinus Iridum (upper, right). 29.05.2004. .Krater Platon. Crater Plato. 28.06.2004.
.Pełnia. U góry z lewej: Morze Przesileń. Duży krater z lewej strony przy teminatorze to Messala. Full Moon. Top-left: Mare Crisium. A big crater on left - Massala. 2.07.2004. . 19.05.2006. Pełnia. Full Moon..Rychwałd. Minolta Z1..
.Katowice. Olympus SP-590 UZ, 26x ZOOM. 29.06.2009. . Katowice. Olympus SP-590 UZ, 26x ZOOM. 30.06.2009.
. Katowice. Olympus SP-590 UZ, 26x ZOOM. 7.08.2009 .Wschód Księżyca widziany z samolotu lecącego nad Słowacją na wysoko¶ci 10 km. Spłaszczenie tarczy Księżyca wskutek zjawiska refrakcji atmosferycznej. 11.07.2006, godz. 21.23. Moonrise seen from a plain flying 10 km above Slovakia. Deformation of Moon shape because of atmospheric refraction. 21h23m July 11, 2006. Minolta Z1. 
Księżyc. Moon. Katowice. Olympus SP-590 UZ. 26x ZOOM optyczny i cyfrowy. 26 x Optical + digital zoom.
26.03.2012. 19h18m.
*
Księżyc. Moon. Katowice. Nikon Coolpix P510. 42x ZOOM.
27.07.2012 godz. 20.29. July 17, 2012 20h29m.

*

*
Księżyc. Moon. Katowice. Nikon Coolpix P510. 42x ZOOM.
30.07.2012 godz. 20.50. July 30, 2012 20h50m.

*
Księżyc. Moon. Katowice. Nikon Coolpix P510. 42x ZOOM.
18.05.2013 godz. 22.06. May 18, 2013 22h06m.

*

*

*
Księżyc. Moon. Katowice. Nikon Coolpix P510. 42x ZOOM.
20.05.2013 godz. 21.50. JMay 5, 2013 21h50m.

*
Księżyc. Moon. Katowice. Nikon Coolpix P510. 42x ZOOM.
6.01.2014 godz. 19.29. January 6, 2014 19h29m.

***************************************************************************************
3a. Zaćmienie Księżyca. Lunar eclipse. 7.09.2006. Fot. Antoni Winiarski
......Katowice. Rychwałd. Minolta Z1. Minolta Z1.
***************************************************************************************
3b.Całkowite zaćmienie Księżyca. 15.06.2011. Total Lunar eclipse. June 15, 2011. Katowice. Olympus SP-590 UZ, 26x ZOOM. Fot. Antoni Winiarski.
..
23h02m.................        ................      ...............23h06m..................      ..............        .................23h28m
..
23h47m..............              ..................................23h59m............              .....................................00h01m (16.06.2011)

***************************************************************************************
3c. Półcieniowe zaćmienie Księżyca. Katowice. 16 IX 2016. Total penumbral lunar eclipse. Katowice, Poland. September 16, 2016. Fot. Antoni Winiarski.
...
19h44m                                                                20h05m                                                               20h23m
...
20h40m                                                               20h52m                                                                21h22m
..
21h31m                                                               21h54m

***************************************************************************************
3d. NEW.Czę¶ciowe zaćmienie Księżyca. Katowice, 7.08.2017 * Partial lunar eclipse. Katowice, Poland. August 7, 2017. Fot. Antoni Winiarski.
.21h09m42s
Nikon COOLPIX P510, 1/60s, ISO 100, F 5.90. ZOOM 42x.
***************************************************************************************
3e. NEW.Całkowite zaćmienie Księżyca. 27.07.2018. Total lunar eclipse. Katowice, Poland. July 27, 2018.
Nikon Coolpix P510. 42x ZOOM. ISO 100, Przesłona (F Number) 5.90.
Fot. Antoni Winiarski.
 
Zdjęcia opublikowane w "Dzienniku Zachodnim":
 Tekst i jedno zdjęcie. Pozostałe zdjęcia - Zobacz Galerię

20h30m, ISO 400, 1,6 s 

21h39m, ISO 1600, 1 s

22h06m, ISO 1600, 1/2 s

22h17m, ISO 800, 1/6 s

23h00m, ISO 400, 0,77 s

23h23m, ISO 100, 1/250 s

3f. NEW.Całkowite zaćmienie Księżyca i Mars. 27.07.2018. Total lunar eclipse and Mars. Katowice, Poland. July 27, 2018.
27.07.2018 godz. 21.50. July 27,2018 21h50m
Nikon COOLPIX P510, 1s, ISO 800, F 5.60.

***************************************************************************************
4. Wenus, Jowisz i Księżyc. Venus, Jupiter and Moon.
..
.
Wenus, Jowisz i Księżyc.                                    Wenus, dzeta Arietis (5,0m), Księżyc and delta Arietis (4,5m).
Venus, Jupiter and Moon.                                   Venus, dzeta Arietis (5,0m), Moon and delta Arietis (4,5m).
25.03.2012. 18h46m.                                         26.03.2012. 19h02m.
***************************************************************************************
4a. Księżyc, Aldebaran i Wenus. 21.04.2015. Moon, Aldebaran and Venus. April 21, 2015.
..Nikon Coolpix P510. 42x ZOOM.
***************************************************************************************
5. Merkury i Księżyc. Mercury and the Moon. Katowice. Minolta Z1. Fot. A. Winiarski.
.19:34:52...19:35:32
26.04.2009. April 26, 2009.
Merkury: Faza 0,366, ¶rednica 7,95''. Mercury: Phase 0,366. Diameter7,95''.
***************************************************************************************
5a. NEW. Przej¶cie Merkurego na tle tarczy Słońca 9.05.2016. Transit of Mercury. May 9, 2016. Katowice. Fot. A. Winiarski.
¦rednica Merkurego 12,06". Odległo¶ć od Ziemi 83 mln km. The diameter of Mercury is 12,05". The distance to Mercury from Earth: 83 mln km.
Nikon COOLPIX 510. Filtr Al. Katowice.
Merkury - czarna kropka. Powyżej ¶rodka widoczna jest plama słoneczna (2542). Pogoda nie była dobra. Na zdjęciach widoczne są chmury.
The black point on the left site - Mercury. In the middle, a bit above the center of sun - a sunspot (2542). Weather was not good. One may see clouds in the photos.

.
Godz. 13.30. 13h30m. Zdjęcie opublikowano                Godz. 13.44 13h44m
kwartralniku "Urania" nr 3/2016, str. 72.


Godz. 13.45 13h45m


Godz. 13.46 13h46m

.
Godz. 15.53 15h53m                                                                 Godz. 16.49 16h49m


Godz. 16.49 16h49m                                                                  Godz. 16.55 16h55m

***************************************************************************************

6a. Przej¶cie Wenus przed tarczą Słońca 8.06.2004. The Venus Transit June 8, 2004. Katowice. Fot. A. Winiarski.

.
Telescope f=560 mm, diameter 50 mm.
.
..
Field-glass f = 120 mm, diameter 30 mm.
***************************************************************************************
7. Wenus. Venus. Fot. A. Winiarski.
Wenus 2004. Venus 2004. Telescope f=560 mm, diameter 50 mm. Katowice.

16.08.2004. Faza 0.493. ¦rednica 24.0".
August 16, 2004. Phase 0.493. Diameter 24.0".
Wenus 2009. Venus 2009.
Minolta Z1. Katowice. 

18.03.2009. 17h45m46s. Faza 0,040. ¦rednica 57".
March 18, 2009. 17h45m46s. Phase 0.040. Diameter 57".
Wenus 2009. Venus 2009.
Minolta Z1. Katowice.

18.03.2009. 18h06m24s. Faza 0,040. ¦rednica 57".
March 18, 2009. 18h06m24s. Phase 0.040. Diameter 57".
..
Wenus 2012. Venus 2012.
...........................Olympus SP-590 UZ, ZOOM optyczny 26x i cyfrowy 5x. 26x optical and 5x digital zoom.
.........Czarno-białe. Grayscale.
Katowice. 26.03.2012. 19h19m44s......................Łyżbice. 28.04.2012. 21h12m54s. April 28, 2012. 21h12m54s.
Faza 0,514. ¦rednica 23,39".................................Faza 0,288. ¦rednica 36,19". Phase 0,288. Diameter 36,19".
March 16, 2012. 19h19m44s...............................Czas ekspozycji: 1/160s, Przesłona 5.00. Exposure time 1/160, F Number 5.00.
Phase 0,514. Diameter 23,39"..............................Czuło¶ć 64. Ostro¶ć ustawiona ręcznie. ISO Speeds Rating 64. Exposure Mode Manual.

*****************
Quartu Sant'Elena, Sardynia, Włochy. Sardinia, Italy.                                                          Katowice, Poland
Nikon Coolpix P510. 42x ZOOM.                                                                                 Nikon Coolpix P510. 42x ZOOM.
17.09.2013 godz. 19.34.September 17, 2013 19h34m.                                                 24.12.2013 godz. 17.06. December 24, 2013 17h06m.
Faza 0,680. ¦rednica 16,62''. Phase 0,680. Diameter 16,62''.                   Faza 0,098. ¦rednica 54,45''. Phase 0,098. Diameter 54,45''.

***************************************************************************************
8. Zbliżenie Merkurego, Wenus i Saturna. 27.06.2005 godz. 22.18.
Conjunction of Mercury, Venus and Saturn. 22h18m June 27, 2005.
.Minolta Z1. Fot. A. Winiarski.
.
Zbliżenie Merkurego i Wenus. 27.06.2005 godz. 22.41.
Conjunction of Mercury and Venus. 22h41m June 27, 2005.
.Minolta Z1. Fot. A. Winiarski.
***************************************************************************************
9. Mars.
.Nikon Coolpix P510. ISO 400. 1/200s. Przesłona (F Number) 5.90.
Katowice-Janów. 20.03.2014 godz. 23.17. ¦rednica 13,77''.
Katowice-Janów. March 20, 2014 23h17m. Diameter 13,77''

Nikon Coolpix P510. ISO 100. 1/60s. Przesłona (F Number) 5.90.
Katowice-Janów. 30.07.2018 godz. 23.22. ¦rednica 24,31''.
Katowice-Janów. July 30, 2018 23h22m. Diameter 24,31''

***************************************************************************************
10. Jowisz i jego księżyce. 28.06.2005 godz. 00.05; 28.06.2005 godz. 23.42; 1.07.2005 godz. 23.28; 5.07.2005 godz. 23.46; 8.07.2005 godz. 22.56.
Jupiter and its satellites. 0h05m June 28, 2005. 23h42m June 28, 2005. 23h28m July 1,2005. 23h46m July 5, 2005. 22h56m July 8, 2005.
Minolta Z1. Fot. A. Winiarski.
...
19.05.2006, godz. 23.02. 23h02m May 19, 2006. Minolta Z1. Fot. A. Winiarski.
.
Katowice. Olympus SP-590 UZ, 26x ZOOM. Fot. A. Winiarski.

7.08.2009, 1h16m40s. August 7, 2009
7.08.2009, 1h29m58s. August 7, 2009. Zoom optyczny + cyfrowy. Optical + digital zoom. 
¦rednica równikowa 38,98''. Equatorial diameter 38,98''.
Widoczne są pasy chmur.Jupiter's stripes are visible.
.
..Katowice. Olympus SP-590 UZ, 26x ZOOM. ZOOM optyczny i cyfrowy. Optical + digital zoom. 26.03.2012. 19h39m22s. March 26, 2012. 19h39m22s.
 
Katowice, Poland. 
Nikon Coolpix P510. 42x ZOOM. 
ISO 100. Przesłona (F Number) 5.90 
Fot. A. Winiarski.
1/2s
5.02.2014 godz. 20.17. February 5, 2014 20h17m 
1/125s
5.02.2014 godz. 20.26. February 5, 2014 20h26m.
¦rednica równikowa 45,07''. Equatorial diameter 45,07''.

***************************************************************************************
11. Saturn. Fot. A. Winiarski.
.Katowice. Olympus SP-590 UZ, 26x ZOOM. 30.05.2011. 23h09m. ¦rednica równikowa 18,26''. Equatorial diameter 18,26''.
..Małe Ciche. Nikon Coolpix P510. 42x ZOOM. f=5,9; 1/5s. 18.07.2012. 22h08m. ¦rednica równikowa 16,96''. Equatorial diameter 16,96''.
Nikon Coolpix P510. 42x ZOOM. ISO 100, 1/10s. Przesłona (F Number) 5.90.
Quartu Sant'Elena, Sardynia, Włochy. Sardinia, Italy.
17.09.2013 godz. 19.31. September 17, 2013 19h31m.
¦rednica równikowa 15,67''. Equatorial diameter 16,67''.

Nikon Coolpix P510. 42x ZOOM. ISO 100, 1/10s. Przesłona (F Number) 5.90.
Katowice-Janów. 28.07.2018 godz. 23.19. ¦rednica 18,00''.
Katowice-Janów. July 28, 2018 23h19m. Diameter 18,00''.

***************************************************************************************
11a. Uran. Uranos. Fot. A. Winiarski.
Nikon Coolpix P510. ISO 400. 4s. Przesłona (F Number) 3.00.
Łyżbice.11.08.2013, godz. 2.11. Uran (5.8m) w gwiazdozbiorze Ryb (Pisces). ¦rednic 3,61''. Widać gwiazdę delta Piscium (4.44m)
Łyżbice. August 11, 2013. 2h11m. Uranus (5.8m) in Pisces constelation. Diameter 3.61''. Delta Piscium (4.44m) is visible.
***************************************************************************************
12. Gwiazdozbiór Krzyż Południa. 4.02.2005.
Crux. Acapulco. Mexico. February 2, 2005.
.Minolta Z1. Fot. A. Winiarski.
***************************************************************************************
12a. Plejady. Pleiades. Fot. A. Winiarski.
Nikon Coolpix P510. ISO 400. 4s. Przesłona (F Number) 4.10.
Łyżbice. 11.08.2013 godz. 2.00.
Łyżbice. August 11, 2013. 2h00m.
***************************************************************************************
13. Obłoki Magellana. W lewym dolnym rogu - Wielki Obłok Magellana, a w prawym górnym rogu Mały Obłok Magellana. 20.07.2007. Peruibe, Brazylia.
The Large Magellanic Cloud (left down corner) and the Small Magellanic Cloud (right upper corner). July 20, 2007. Peruibe, Brazil.
.Minolta Z1. Fot. A. Winiarski.
***************************************************************************************
14. Mgławica Andromedy. Andromeda Galaxy..Fot. A. Winiarski.
 
a) b)
c) a) Calvi. Korsyka. 9.09.2013 godz. 22.40.
Nikon Coolpix P510. ISO 400. 4s. Przesłona 3.00.
b)Calvi. Korsyka. 9.09.2013 godz. 22.54.
Nikon Coolpix P510. ISO 400. 4s. Przesłona 4.10.
c) Łyżbice. 11.08.2013 godz. 2.06. 
Nikon Coolpix P510. ISO 400. 4s. Przesłona 3.90.

a) Calvi. Corse. September 9, 2013 22h40m.
Nikon Coolpix P510. ISO 400. 4s. FNumber 3.00.
b)Calvi. Corse. September 9, 2013 22h54m.
Nikon Coolpix P510. ISO 400. 4s. F Number 4.10.
c) Łyżbice. August 11, 2013. 2h06m. 
Nikon Coolpix P510. ISO 400. 4s. F Number 3.90.

 d)
Kokoszyce. 27.09.2014. godz. 22.45. Nikon Coolpix P510. ISO 400. 4s. Przesłona 3.50.
Kokoszyce. September 29, 2014. 22h45m. Nikon Coolpix P510. ISO 400. 4s. F Number 3.50.

e)
Małe Ciche. 20.07.2017. 00h28m18s. Małe Ciche by Zakopane. July 20, 2017. 00h28m18s.
Nikon COOLPIX P510, 4s, ISO 400, F 4,70.
***************************************************************************************
15a. Albireo, beta Łabędzia. Gwiazda podwójna. Albireo, Beta Cygni. Double star.

Małe Ciche. 19.07.2017. 23h18m22s. Male Ciche by Zakopane. July 19, 2017. 23h18m22s.
Nikon COOLPIX P510, 1s, ISO 400, F 5,90. ZOOM 42x. Fot. A. Winiarski.
***************************************************************************************
15b. Epsilon 1,2 Lutni i Wega.Epsilon 1,2 Lyrae and Vega.
.
Małe Ciche. 19.07.2017. 23h26m10s.Male Ciche by Zakopane. July 19, 2017. 23h26m10s.
Nikon COOLPIX P510, 4s, ISO 400, F 3,90.Fot. A. Winiarski.
***************************************************************************************
15c
Wielki Wóz. Małe Ciche. 18.07.2017. 23h 07m40s.
The Big Dipper (Plough). Małe Ciche by Zakopane. July 18, 2017. 23h 07m40s.
Nikon COOLPIX P510, 4s, ISO 400, F 3,60.Fot. A. Winiarski.
 
Poczatek strony /Beginning of this page/
LINKS:  NASA *** Pic du Midi - France ***
Meteoryty, tektyty: http://prac.us.edu.pl/~awini/meteor.html


Strona założona 31.12.1997. Ostatnia modyfikacja: 20.12.2018. Last update: December 20, 2018.

Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: antoni.winiarski@us.edu.pl
http://prac.us.edu.pl/~awini/index.html (astronomia, fizyka, minerały, polityka, przyroda).