AGATY - AGATES 
 
Antoni Winiarski - strona tytułowa - Antoni Winiarski's home page

Fot. Antoni Winiarski / Photographed by Antoni Winiarski
 
Agat
Agat. Brazylia. Agate. Brasil. 73 mm x 68 mm. Fot. A.Winiarski.

Agat. Brazylia.
Agate. Brasil. 114 mm x 78 mm. Fot. A.Winiarski.

Agat. Brazylia. Agate. Brasil. 60 mm x 55 mm. Fot. A.Winiarski.

Agat. Brazylia. Agate. Brasil. 60 mm x 55 mm. Fot. A.Winiarski.
Agat
Agat. Brazylia. Agate. Brasil. 45 mm x 55 mm. Fot. A.Winiarski.
Agat

Agat. Brazylia.
Agate. Brasil. 90 mm x 43 mm. Fot. A.Winiarski.

Agat. Brazylia.
Agate. Brasil. 90 mm x 34 mm. Fot. A.Winiarski.
 

Agat
Agat. Meksyk.
Agate. Mexico. 43 mm x 31 mm. Fot. A.Winiarski.

Agat Meksyk. Chihua Dana.
Agate. Mexico. Chihua Dana. 52 mm x 39 mm. Fot. A.Winiarski.

Agat. Meksyk.
Agate. Mexico. 40 mm x 23 mm. Fot. A.Winiarski.

Agat. Meksyk. Dlugość 49 mm.
Agate. Mexico. Length 49 mm. Fot. A.Winiarski.


Agaty. Brazylia. Agate. Brasil. 132 mm x 32 mm. Fot. A.Winiarski....
Agat
.
Agat
Agat. Meksyk. Agate. Mexico. 52 mm x 27 mm. Fot. A.Winiarski.


 

Agat, kwarc. Meksyk. Dlugość 31 mm.
/Agate, quartz. Mexico/. Length 31 mm. Fot. A.Winiarski.

Agat. Maroko. Długość 50 mm. 
Agate Morocco. Length 50 mm. Fot. A.Winiarski.

Agat. Maroko. Długość 55 mm. 
Agate Morocco. Length 55 mm. Fot. A.Winiarski.

 

Agat. Maroko. Średnica 70 mm. 
Agate Morocco. Diameter 70 mm.
Rozpraszanie Rayleigha. Światło odbite rozproszone - jasnoniebieskie.
Rayleigh scattering. Diffuse reflection of light: light blue. 

Rozpraszanie Rayleigha. Światło przechodzące - czerwone. 
Rayleigh scattering. Passing light: red. 
Fot. A.Winiarski.

Lewa część agatu. Left side of the agate.
Rozpraszanie Rayleigha and Mie. Światło odbite rozproszone - jasnoniebieskie i białe. Średnica 1,1 mm.
Rayleigh scattering and Mie scattering. Diffuse reflection of light: light blue and white. Diameter 1,1 mm.

Rozpraszanie Rayleigha. Światło przechodzące - czerwone. 
Średnica 1,1 mm.
Rayleigh scattering. Passing light - red. 
Diameter 1,1 mm.

Inluzje hematytu. Światło odbite rozproszone. Długość 0,45 mm.
Inclusions of hematite. Diffuse reflection of light. Lenght 0,45 mm. Fot. A.Winiarski.

Inluzje hematytu. Światło odbite rozproszone. Długość 0,36 mm.
Inclusions of hematite. Diffuse reflection of light. Lenght 0,36 mm. Fot. A.Winiarski.

Inluzje hematytu. Światło odbite rozproszone. Długość 0,37 mm.
Inclusions of hematite. Diffuse reflection of light. Length 0,37 mm. Fot. A.Winiarski.

Inluzje hematytu. Długość 0,35 mm. Światło odbite rozproszone.
Inclusions of hematite. Lenght 0,35 mm. Diffuse reflection of light. Fot. A.Winiarski.

Inluzje hematytu. Światło odbite rozproszone. Długość 0,65 mm.
Inclusions of hematite. Diffuse reflection of light. Lenght 0,65 mm. Fot. A.Winiarski.

Inluzje. Światło odbite rozproszone. Wysokość 0,34 mm.
Inclusions. Diffuse reflection of light. Height 0,34 mm. Fot. A.Winiarski.

Inluzje hematytu. Światło przechodzące. Długość 0,45 mm.
Inclusions of hematite. Passing light. Lenght 0,45 mm. Fot. A.Winiarski.

Inluzje hematytu. Światło przechodzące. Długość 0,82 mm.
Inclusions of hematite. Passing light. Lenght 0,82 mm. Fot. A.Winiarski.

Aktualizacja 22.03.2018


Połączenia /Links/: *** AFM Home Page *** Bob's Rock Shop *** Mineral Collectors Page *** 
*** Iranian agates - Maziar Nazari *** Agates - Jan Rzymelka *** Agates from Argentina *** 
.
 Początek strony - Top 
 .
 Polskie mineraly - Minerals from Poland
 Mineraly - Europa - Minerals - Europe 
 Mineraly swiata - Minerals from other countries
..
 Meteoryty, tektyty - Meteorites, tektites
.
 Polskie agaty - Agates from Poland
 Agaty z krajow europejskich - Agates from Europe
 Agaty z calego swiata - Agates from the World
 MAPY- Sudety, Kraków, Kielce (po polsku) *** MAPS - Sudety, Cracow, Kielce (in English)

.
 Mikromineraly - Micromounts
 Skamienieliny Zwierzeta - Fossils Animals
 Skamienieliny Rośliny - Fossils Plants
.
.

 Śląski Klub Zbieraczy Minerałów i Skamieniałości
 Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi - Oddział Górnośląski

 Antoni Winiarski - strona tytułowa - Antoni Winiarski's home page
 E-mail: antoni.winiarski@us.edu.pl