Antoni Winiarski - strona tytulowa - Antoni Winiarski's home page
Zdjęcia: Antoni Winiarski (lipiec 2014)
.
San Antonio de Pichincha. EKWADOR.
Muzeum Równika (Intinán Solar Museum - Intinán Muzeum Słońca).
2700 m n.p.m.
.

.
                                                         Eksperymenty pokazywane przez miejscowego przewodnika:

a) efekt Coriolisa - przewodnik wlewa wodę do basenu, który ustawia na równiku, a potem ok. 1,5 m na południe i następnie ok. 1,5 m na północ od równika.
Wlewa wodę i wyjmuje korek ze zlewu pokazując, że woda wlana do basenu wypływa bez wirowania, gdy basen jest ustawiony na równiku, a kręci się
zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara zależnie od tego, czy basen jest przesunięty o 1 m w stronę bieguna południowego, czy północnego.
Objaśnienie przewodnika: Przyczyną tworzenia się wiru jest siła Coriolisa.
Komentarz: Linia równika nie jest wyznaczona z dokładnością co do centymetra, a nawet metra. Siła Coriolisa w odległości metr od równika jest w tym
eksperymencie praktycznie równa zeru i nie ma żadnego wpływu na wirowanie spływającej wody. Przewodnik uzyskuje efekt wirowania poprzez
odpowiednie wlewanie wody do basenu tak, aby wlewając nadać wodzie w basenie ruch wirowy w odpowiednim kierunku.
Wniosek: Wirowanie wody w basenie nie ma żadnego związku z siłą Coriolisa.
.
.
.
b) jajko na równiku - stawianie jajka pionowo na główce gwoździa na równiku.
Objaśnienie przewodnika: Tylko na równiku można postawić jajko na główce gwoździa tak, aby stało pionowo, gdyż siła Coriolisa będzie przewracać
jajko nie stojące dokładnie na równiku.
Komentarz: Główka gwoździa jest odpowiednio wyprofilowana. Mimo tego, postawienie jajka pionowo na tej główce, wymaga trochę cierpliwości i umiejętności.
Wniosek: Na takiej główce gwoździa można ustawić jajko pionowo w każdej szerokości geograficznej.
.

.
c) chodzenie po równiku po linii prostej z zamkniętymi oczami - osoba próbuje przejść prosto po linii oznaczającej równik mając zamknięte oczy.
Objaśnienie przewodnika: Nie da się przejść po równiku prosto kilka metrów, bo ściąga cię albo prawa, albo lewa półkula.
Komentarz: Człowiek stojący na ziemi jest przyciągany przez obie półkule. Lokalne różnice siły ciężkości, które obecnie można mierzyć, wykorzystuje się
do określania zmian gęstości skał skorupy ziemskiej, w tym do poszukiwania rud ciężkich pierwiastków. W tym przypadku nie mają żadnego znaczenia.
Wniosek: Chodzenie po linii prostej z zamkniętymi oczami jest trudne w każdej szerokości geograficznej i nie ma nic wspólnego z równikiem.

d) test siły - przewodnik stanął na półkuli północnej naprzeciw osoby, która stanęła na półkuli południowej. Złączyli dłonie i podnieśli ręce do góry. Ta osoba
była poproszona o ściągnięcie jego ręki w dół, lecz nie dała rady. Po zamianie miejsc z łatwością ściągnęła jego rękę w dół.
Objaśnienie przewodnika: w zależności od tego, na której jesteś półkuli, twoja waga jest większa lub mniejsza i dlatego masz większą lub mniejszą siłę.
Komentarz: przy tak niewielkiej odległości stojących obok siebie dwóch osób po dwóch stronach równika, przyspieszenie ziemskie jest takie same, więc
ważysz tyle samo, niezależnie od tego, po której stronie równika staniesz. Ponadto, siła człowieka nie zależy od wagi ciała, lecz od siły mięśni, a ta się
nie zmienia po zrobieniu kilku kroków.
Wniosek: Przewodnik najpierw mocno opierał się ściągnięciu jego ręki w dół, a następnie nie stawiał większego oporu.
Siła człowieka nie zależy od tego, po której stronie równika jesteśmy.
.

.
W muzeum przewodnik objaśnia, na czym polega preparowanie głów pojmanych wojowników. Pokazuje tradycyjne zajęcia i wyroby Indian.
.
.
.
.Guachala, EKWADOR. Równik
.Mitad del Mundo. Pomnik Równika. EKWADOR.
Pomnik stoi ok. 240 m na południe od równika.
.
.


e-mail: antoni.winiarski@us.edu.pl
Antoni Winiarski - strona tytulowa - Antoni Winiarski's home page