PRAKTYCZNY KURS NOWOCZESNYCH METOD ANALIZY INSTRUMENTALNEJ
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona EFS:
www.efs.gov.pl
obraz
obraz
obraz
Link do strony: Inwestycja w kadry

Opis nowego kierunku studiów

Pragniemy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w organizowanym przez Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego praktycznym kursie nowoczesnych metod analizy instrumentalnej. Jest on dla Państwa bezpłatny. Finansowany jest z funduszy Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest adresowany do osób pracujących, zameldowanych na terenie województwa śląskiego, posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie chemii, farmacji, medycyny, ochrony środowiska lub nauk pokrewnych. Jest on adresowany do osób, które są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności z zakresu szeroko rozumianych metod analizy instrumentalnej.

Projekt zakłada przeszkolenie 60 Beneficjentów.

Rekrutacja będzie dokonywana zarówno drogą elektroniczną lub telefonicznie (wstępnie) oraz osobiście w biurze projektu.

Beneficjent zostanie zobowiązany do podpisania deklaracji oraz umowy warunkującej uczestnictwo w projekcie. Po złożeniu aplikacji uczestnicy kursu otrzymają listowne potwierdzenie przyjęcia. Przewiduje się możliwość podziału Beneficjantów w zakresie ich potrzeb oraz złożonej pisemnej deklaracji. Harmonogram zajęć będzie dostępny on-line.

Kurs składa się z 7 bloków tematycznych. W ramach zajęć zostaną poprowadzone wykłady i ćwiczenia praktyczne. Uczestnicy kursu muszą uczestniczyć we wszystkich blokach tematycznych (metodach). Można wybrać poziom podstawowy, zaawansowany, lub dwa poziomy jednocześnie. W ramach jednego bloku zajęcia będą trwały 40 godzin zegarowych (1 poziom – 20 godzin). Na zoorganizowanie całego kursu zostanie przeznaczone 280 godzin zegarowych - łącznie poziom podstawowy i zaawansowany.

Bloki tematyczne:

  1. AAS - atomowa spektrometria absorpcyjna
  2. NMR i EPR
  3. NMR-English
  4. ICP-OES - optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plaźmie argonowej sprzężonej indukcyjnie
  5. MS - sprzężenie chromatografii ze spektrometrią mas (techniki HPLC, GCMS, LCMS)
  6. FT-IR - spektroskopia w podczerwieni
  7. PChOrg - praktyczna chemia organiczna

Wymienione bloki tematyczne są scharakteryzowane obecnie za pomocą abstraktów dostępnych on-line. Posiadają one charakter tymczasowy, co oznacza, że na wniosek uczestników kursu program może ulec zmianie.

Przewidywany termin rozpoczęcia kursu to listopad 2009.

Zajęcia będą odbywać się w weekendy. Wyjątkiem będzie kurs NMR w języku angielskim prowadzony przez Profesora z Uniwersytetu w Stuttgarcie. Z tego powodu zajęcia będą obywały się również w dni robocze. Staramy się również zaprosić profesora z Uniwersytetu w Bonn.

Podczas zajęć na potrzeby wewnętrzne kursu będą przeprowadzone testy sprawdzające. Wyniki testów nie będą rzutowały na pozytywne ukończenie kursu.

Na koniec wydamy dyplom zaliczenia kursu. Warunkiem uzyskania dyplomu jest uczestnictwo w zajęciach.

Gorąco zapraszam.
Dr inż. Jacek Nycz

Copyright © 2009 by Andrzej Bąk
Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional